Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011"Αργία μήτηρ πάσης κακίας"

Η έκφραση «αργία μήτηρ πάσης κακίας» δηλώνει ότι από την απραξία και την τεμπελιά προέρχονται πολλά δεινά. Με ανάλογο τρόπο και σήμερα χρησιμοποιείται η έκφραση αυτή για την τεμπελιά και τον τεμπέλη άνθρωπο, ο οποίος δεν πετυχαίνει τίποτα στη ζωή του, αλλά μόνο κακό κάνει στους άλλους, αφού δεν ασχολείται με κάτι δημιουργικό, παρά μηχανεύεται ανόητα πράγματα προκειμένου να διασκεδάσει την πλήξη και την ανία του. Δεν διοχετεύει την ενεργητικότητά στο χώρο της εργασίας του και εκτονώνεται συνήθως με ανόητες και επικίνδυνες εκδηλώσεις.
Σε αντίθεση ο εργατικός προσπαθεί και δουλεύει πάντα με αποτέλεσμα να τον θαυμάζουν όλοι। Ένα παράδειγμα αφορά τον εργατικό μαθητή ο οποίος μελετά και πάντα μαθαίνει , πετυχαίνοντας τους στόχους του σε αντίθεση με τον τεμπέλη που, επειδή δεν διαβάζει και δεν ασχολείται ενεργά με τη μάθηση, κάνει συνήθως αισθητή την παρουσία του με φασαρία, ένταση και ό,τι άλλο του έρθει στο νου, παρακωλύοντας έτσι το μάθημα. Αναμφισβήτητα, λοιπόν, από την απραξία και την τεμπελιά προέρχονται πολλά δεινά.
Γούλα Ανδρεάνα

«

1 σχόλιο: